PortretPunt PRIVACYBELEIDPortretPunt, gevestigd aan CORNELIS TROOSTSTRAAT 48, 8932 BR LEEUWARDEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

- Website: [https://portretpunt.nl](https://portretpunt.nl)
- Adres: CORNELIS TROOSTSTRAAT 48, 8932 BR LEEUWARDEN
- Telefoonnummer: 0638233979
- Onze Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via contact@portretpunt.nl

Persoonsgegevens die PortretPunt verwerkt:

PortretPunt verwerkt persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres
- IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [info@portretpunt.nl](mailto:info@portretpunt.nl), dan verwijderen we deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

PortretPunt verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- PortretPunt volgt jouw surfgedrag over verschillende websites om onze producten en diensten af te stemmen op jouw behoeften.

Geautomatiseerde besluitvorming:

PortretPunt maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen om besluiten te nemen die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren:

PortretPunt bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

- Gedragsgegevens van websitegebruikers: 1 maand
- Personalia: niet van toepassing
- Adres: niet van toepassing

Delen van persoonsgegevens met derden:

PortretPunt verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies en vergelijkbare technieken:

PortretPunt gebruikt alleen technische en functionele cookies, evenals analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, je toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of bezwaar sturen naar [info@portretpunt.nl](mailto:info@portretpunt.nl). Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Klacht indienen bij de nationale toezichthouder:

Je hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: [https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons](https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons)

Beveiliging van persoonsgegevens:

PortretPunt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je denkt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@portretpunt.nl